Skip to main content

Klanten

Via het startmenu zijn er diverse schermen bereikbaar om de klanten, leveranciers, inkooporganisaties en vertegenwoordigers binnen het ERP systeem te beheren.

Next Admin Desktop overview

Contacten overzicht

In het contacten overzicht kunnen alle contacten binnen Next Admin worden gezocht, gefilterd en gesorteerd.

Contact types

De contacten bestaan uit verschillende soorten contact types. Standaard zijn alle contacten zichtbaar, maar er kan ook gefilterd worden op 1 type contact. De mogelijk types zijn:

  • Consumers
  • Resellers
  • Purchase organizations
  • Suppliers
  • Representatives

Consumers

Consumers zijn de uiteindelijke eindgebruikers van de producten en/of diensten die worden verkocht via het systeem. Klanten die via de business to consumer (B2C) website een bestelling doen worden in binnen Next Admin als consumer aangemaakt.

Resellers

Resellers zijn de klanten waarmee business to business (B2B) zaken worden gedaan. Voor resellers zijn er meer mogelijkheden in het systeem om in te stellen dan voor consumers. Er kunnen bijvoorbeeld prijslijsten worden aangemaakt met eigen gepersonaliseerde prijzen of een eigen login voor de website, ook met de eigen kortingen en prijzen.

Purchase organizations

Onder een inkooporganisatie kunnen meerdere resellers worden gekoppeld. Voor deze organisaties kunnen kortingen worden ingesteld voor alle resellers onder deze overkoepelende organisatie en de facturen kunnen worden verstuurd naar de inkoop organisatie in plaats van de deelnemende wederverkoper.

Suppliers

De suppliers zijn de leveranciers binnen het ERP systeem. Bij een leverancier kunnen er goederen en producten worden ingekocht via inkoop orders. Producten kunnen meerdere leveranciers hebben met eigen prijzen. Via de inkoopmodules kunnen er bij de inkoopafdeling goede keuzes gemaakt worden bij welke leverancier de producten op dat moment ingekocht moeten worden.

Representatives

De vertegenwoordigers van het bedrijf kunnen als contacten worden toegevoegd in het systeem. Voor de meest basale vorm kan dit contact als login voor Next Admin gebruikt worden. In de meest uitgebreide vorm kunnen bezoeken aan klanten worden geregistreerd en kunnen nieuwe bezoeken op een slimme manier worden ingepland. Ook zijn er diverse rapportages beschikbaar voor de representatives.